ValRom

ValRom

VALROM Industrie srl е основана през 1996 г. като част от групата фирми Romstal и е специализирана в производството и продажбата на пластмасови тръби и фитинги за строителни инсталации.
Централното седалище е в Букурещ, работим с 2 фабрики в Румъния и една в Украйна, имаме 19 работни пункта в страната и мрежа от партньори, обхващаща Румъния и Югоизточна Европа (Молдова, Украйна и България). С около 400 служители, продажби от над 50 млн. Евро, портфолио с над 13 600 продукта и повече от 3000 клиенти, ние вероятно сме най-големият регионален производител на тръби и фитинги от термопластични материали.
Продуктите покриват цялата гама от мрежи:
• свързани с общински дейности: вода, газ, канализация, пречистване на отпадъчни води и др.;
• жилищни: филтриране на вода, термични, санитарни, дъждовни и др.
В дейността си съчетаваме икономически операции със социална отговорност, опазване на околната среда и устойчиво развитие. Непрекъснато инвестираме в научноизследователска и развойна дейност и полагаме всички усилия да дадем възможност на нашите клиенти да бъдат конкурентоспособни в партньорство, от което и двете страни могат да спечелят.

WaterKIT

Системи за водоснабдяване

AgriKIT

Напоителни системи

GasKIT

Системи за газоснабдяване

KompactKIT

Системи за външна канализация

DrainKIT

Дренажни системи

SpringKIT

Системи за водни кладенци

netLine

Защита за мрежи с оптични влакна

EasyKIT

Система за вътрешна канализация

SafeKIT

Система PEHD вътрешна

Valrom PexKIT

Система за санитарни инсталации и за подово отопление

SolairKIT

Система за отоплителни

AlpexKIT

Система за санитарни инсталации и за отопление с многослойна тръба

RandomKIT

Система за инсталации с PPR

SaniKIT

Санитарни изделия

PluviKIT

Система за събиране на дъждовни

aquaPUR - StockKIT

Система за филтрация

aquaCLEAN

Система за пречистване на отпадни води

StockKIT

Системи за съхранение на течности