Проекти

Част от изпълнените обекти са посочени по-долу:

Въздушна електрическа линия 20 КВ

Мрежи ниско напрежение и електрически табла

Ремонт на трансформаторни постове

Мрежи ниско напрежение и електрически табла

Автоматизация за промишлени тръбопроводни системи.

Пневматични индустриални клапани PP-H.

Тръбопроводен сегмент акумулаторна фабрика Елхим Искра

Двойна система за задържане.