Кои сме ние

ЗА НАС

Фирма „Футура Системс“ АД е с многогодишна история и основни дейности в сферата на строително-монтажните работи в енергетиката; търговска и инженерингова дейност в областта на тръбопроводните системи.

Интересите на дружеството са насочени изцяло към реализиране потребностите на настоящите и бъдещи клиенти с цел постигане на максимална удовлетвореност по отношение на техните изисквания, по безопасен и екологичен начин, съобразен с непрекъснато навлизащите нови технологии.

С времето, Футура Системс е изградила благоприятни професионални отношения с партньори и възложители като: Софийска Вода АД, Електроразпределение ЕАД, Електроразпределение ЮГ, Пластек ООД, GF Piping systems, Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД, „Аурубис България“ АД, „АДМ Разград България“ ЕАД „Райков Сервиз“ ООД, „Солвей Соди “, „Газово дружество Елин Пелин“, „МТГ Делфин“, Стомана Индустри, и др.

Строително-монтажни дейности

 • Реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение и средно напрежение
 • Изнасяне на електромерни табла
 • Реконструкция на въздушни електропроводни линии
 • Присъединяване на нови потребители
 • Изграждане на ел. оборудване на трансформаторни постове
 • Реконструкция на трафопостове по части: архитектурно-строителна, конструктивна, и хидроизолации
 • Направа на просеки на електропроводи ниско и средно напрежение
 • Реконтрукция на разпределителни касети и ел табла

Търговски дейности

 • Търговска и инженерингова дейност в областта на тръбопроводните системи: за водо- и газо-снабдяване, за индустриални тръбопроводи, за канализационни системи и екология на водата
 • Представител за страната на Georg Fischer Piping Systems AG- световен лидер в производството на тръби и тръбопроводна арматура от различни видове пластмасa
 • Доставка на материали и от други утвърдени Европейски фирми: акрилнитрил бутадиен стирол – ABS; поливинил хлорид PVC-C и PVC-U; полипропилен PP-H и PP-R; поливинилиден флуорид – PVDF и PVDF-HP полиетилен-PE; полибутен – PB.